Agroforestry är ett samlingsnamn på odlingssystem där träd och buskar odlas tillsammans med andra grödor, ibland även i kombination med djur.

I föreningens stadgar skriver vi:
Med agroforestry menas integrering av vedartad vegetation med andra grödor och/eller djur på samma mark.

Det är en direkt översättning av den formulering som använts av den europeiska paraplyorganisationen för agroforestry (EURAF). Det finns flera svenska översättningar av ordet agroforestry, bland annat trädjordbruk och skogsjordbruk. Föreningen Agroforestry Sverige har inte tagit ställning för någon specifik svensk term.

Det finns flera andra mer utförliga definitioner som används i olika forskningssammanhang. Det finns också flera olika system för att kategorisera olika sorters agroforestrysystem. Vi jobbar på en utförligare sammanställning!

Aktuellt

 • 16-17 November 2017 - Den tredje nationella agroforestrykonferensen

  I höst är det dags för att ännu en gång träffas och diskutera agroforestry. Årets konferens kommer att äga rum 16-17 november på SLU i Alnarp. Temat för konferensen är "Inspiration från världen, praktik i Sverige" och med de tre focus områdena Agroforestry i Sverige, Agroforestry i Europa och Agroforestry i världen (Asien, Latin Amerika och Afrika) hoppas vi att det ska finnas något av intresse för alla!

  Konferensen kommer att inledas med presentationer inom de olika områdena och sedan bygga på workshops och öppna forum. Det finns underlag för diskussioner om både praktik och policy frågor.

  För mer information och anmälan besök http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20171116.aspx

Vår förening

Föreningen Agroforestry Sverige bildades den 27:e februari 2016.

Agroforestry Sverige ska jobba för att utveckla och sprida agroforestry i landet, allt från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen. Föreningen ska också vara en plattform för nätverkande. Lokalt, nationellt och internationellt.

Här på föreningens hemsida kommer ni framöver kunna läsa mer om agroforestry i Sverige och vad som händer inom området, både nationellt och internationellt. Här kan man även hitta stadgar, information om styrelsemedlemmarna och information om medlemskap.

Vi i styrelsen ser fram emot att samla och sprida kunskap om och jobba för att utveckla agroforestry i Sverige tillsammans med er!

Vid frågor, idéer och önskningar kan vi kontaktas via info@agroforestry.se

Styrelse

 • Linnéa Asplund, Uppsala
  Kassör
  0704-881228
 • Elsa Lagerquist, Uppsala
  Infoansvarig
  0767-861233
 • Johanna Björklund, Örebro
  0706-796688
 • John Gustafsson, Uppsala
  0705-812971
 • Oscar Franzén, Enköping
  0705-734323
 • Mikael Karlsson, Hölö
  0707-315426
 • Johanna Johansson, Höör
  0708-458364
 • Karin Höök, Uppsala
  0702-802825

Dokument

Bli medlem

Swisha medlemsavgiften på 100 kr per år till nummer 123 527 60 43. Skriv din adress och e-post som meddelande.

Du kan också sätta in pengarna på vårt bankgiro 412-9540. Skriv ditt namn, telefonnummer och e-postadress i meddelandet.

Får dina personuppgifter inte plats när du betalar så använd det här formuläret eller skicka uppgifterna till medlem@agroforestry.se

Vill du stödja föreningens arbete får du gärna betala en högre medlemsavgift.

Organisationer och företag kan också bli medlemmar och betalar då minst 500 kr per år i medlemsavgift. För frågor skriv till medlem@agroforestry.se

Vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om agroforestry i Sverige och världen direkt till din e-post

* obligatoriskt

Arkiv