Agroforestry är ett samlingsnamn på odlingssystem där träd och buskar odlas tillsammans med andra grödor, ibland även i kombination med djur.

I föreningens stadgar skriver vi:
Med agroforestry menas integrering av vedartad vegetation med andra grödor och/eller djur på samma mark.

Det är en direkt översättning av den formulering som använts av den europeiska paraplyorganisationen för agroforestry (EURAF). Det finns flera svenska översättningar av ordet agroforestry, bland annat trädjordbruk och skogsjordbruk. Föreningen Agroforestry Sverige har inte tagit ställning för någon specifik svensk term.

Det finns flera andra mer utförliga definitioner som används i olika forskningssammanhang. Det finns också flera olika system för att kategorisera olika sorters agroforestrysystem.

Här är en poster om agroforestry i Sverige som vi gjorde till EURAF konferensen 2016.

Aktuellt

 • Välkomna på medlemsmöte lördag 24 november

  Tid: 24 november kl. 13.00-16.45. Plats: Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping

  Vi får chans att träffa varandra och lära oss mer om agroforestry i Sverige. Elsa Lagerqvist kommer att rapportera från EURAFs stora agroforestrykonferens i Nederländerna i våras. Dessutom kommer vi diskutera föreningens verksamhet och försöka få igång arbetsgrupper för olika aktiviteter.

  Vi är mycket glada för att vi kommer få höra Ellen Almers och Per Askerlund berätta om sitt projekt med mini-skogsträdgårdar! Här kan vi få inspiration och kunskap som vi kan ta med oss till kommande agroforestryprojekt.

  Region Jönköpings län har inlett ett forskningsbaserat förbättringsarbete för att utveckla multifunktionella urbana förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet. Detta har skett i samverkan med forskare på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Ett exempel som forskargruppen introducerat i processen med att skapa multifunktionella utomhusmiljöer på förskolegårdar är mini-skogsträdgårdar. Ellen Almers (docent i Didaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling) samt Per Askerlund (docent och universitetslektor i biologi) berättar om förbättringsprojektet och forskningen.

  HLK ligger på gångavstånd från centralstationen i Jönköping. På kvällen försöker vi ordna så att de som vill kan äta ute någonstans tillsammans.

  Anmäl er på den här sidan: https://goo.gl/forms/oEnt77fhmy7Je7Fs1

  Om det finns önskemål försöker vi ordna så att man kan ta del av mötet på distans.

  Kontaktperson: Linnéa Asplund, linnea.asplund@gmail.com • 16-17 November 2017 - Den tredje nationella agroforestrykonferensen

  Stort tack till alla er som bidrog till att göra årets konferens till den bästa hittills. Vi är glada över att arbetet med agroforestry i Sverige har tagit flera stora kliv framåt.

  Här finns lite material från konferensen, mer kommer både här och på vår Facebooksida

Vår förening

Föreningen Agroforestry Sverige bildades den 27:e februari 2016.

Agroforestry Sverige ska jobba för att utveckla och sprida agroforestry i landet, allt från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen. Föreningen ska också vara en plattform för nätverkande. Lokalt, nationellt och internationellt.

Här på föreningens hemsida kommer ni framöver kunna läsa mer om agroforestry i Sverige och vad som händer inom området, både nationellt och internationellt. Här kan man även hitta stadgar, information om styrelsemedlemmarna och information om medlemskap.

Vi i styrelsen ser fram emot att samla och sprida kunskap om och jobba för att utveckla agroforestry i Sverige tillsammans med er!

Vid frågor, idéer och önskningar kan vi kontaktas via info@agroforestry.se

Styrelse

 • Linnéa Asplund, Uppsala
  Kassör
  0704-881228
 • Elsa Lagerquist, Uppsala
  Infoansvarig
  0767-861233
 • John Gustafsson, Uppsala
  0705-812971
 • Oscar Franzén, Enköping
  0705-734323
 • Karin Höök, Uppsala
  0702-802825

Dokument

Bli medlem

Swisha medlemsavgiften på 100 kr per år till nummer 123 527 60 43. Skriv din adress och e-post som meddelande.

Du kan också sätta in pengarna på vårt bankgiro 412-9540. Skriv ditt namn, telefonnummer och e-postadress i meddelandet.

Får dina personuppgifter inte plats när du betalar så använd det här formuläret.

Vill du stödja föreningens arbete får du gärna betala en högre medlemsavgift.

Organisationer och företag kan också bli medlemmar och betalar då minst 500 kr per år i medlemsavgift.

European Agroforestry Federation (EURAF)

Som medlem i Agroforestry Sverige kan du också bli medlem i den europeiska agroforestryföreningen EURAF.

EURAF jobbar med lobbying på EU-nivå och nätverkande dels genom forskning men också genom konferenser, workshops och studiebesök.

Medlemskapet i EURAF kostar 10 EURO, om du vill bli medlem i EURAF så lägg till det aktuella värdet i SEK för detta medlemskap i din inbetalning så får du även medlemskap i EURAF och stöttar deras arbete.

Mer information om EURAF finns på deras hemsida.

Vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om agroforestry i Sverige och världen direkt till din e-post

* obligatoriskt

Arkiv