Agroforestry är ett samlingsnamn på odlingssystem där träd och buskar odlas tillsammans med andra grödor, ibland även i kombination med djur.

I föreningens stadgar skriver vi:
Med agroforestry menas integrering av vedartad vegetation med andra grödor och/eller djur på samma mark.

Det är en direkt översättning av den formulering som använts av den europeiska paraplyorganisationen för agroforestry (EURAF). Det finns flera svenska översättningar av ordet agroforestry, bland annat trädjordbruk och skogsjordbruk. Föreningen Agroforestry Sverige har inte tagit ställning för någon specifik svensk term.

Det finns flera andra mer utförliga definitioner som används i olika forskningssammanhang. Det finns också flera olika system för att kategorisera olika sorters agroforestrysystem.

Här är en poster om agroforestry i Sverige som vi gjorde till EURAF konferensen 2016.

Aktuellt

 • Nationell agroforestryträff 10-12 oktober 2019, Omberg

  Varmt välkommen till två dagars utbyte av erfarenheter och idéer kring agroforestry i Sverige för dig som är praktiker, företagare, forskare, rådgivare, lärare, student, jobbar med jordbrukspolicy eller är allmänt intresserad av agroforestry.

  Föreningen Agroforestry Sverige samlar en bred grupp aktörer för kunskapsutbyte och framtida samarbete. Den här gången ligger fokus på agroforestry i praktiken med en rad studiebesök i Östergötland.

  Hela inbjudan med program.
  Anmäl dig här • 16-17 November 2017 - Den tredje nationella agroforestrykonferensen

  Stort tack till alla er som bidrog till att göra årets konferens till den bästa hittills. Vi är glada över att arbetet med agroforestry i Sverige har tagit flera stora kliv framåt.

  Här finns lite material från konferensen, mer kommer både här och på vår Facebooksida

Vår förening

Föreningen Agroforestry Sverige bildades den 27:e februari 2016.

Agroforestry Sverige ska jobba för att utveckla och sprida agroforestry i landet, allt från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen. Föreningen ska också vara en plattform för nätverkande. Lokalt, nationellt och internationellt.

Här på föreningens hemsida kommer ni framöver kunna läsa mer om agroforestry i Sverige och vad som händer inom området, både nationellt och internationellt. Här kan man även hitta stadgar, information om styrelsemedlemmarna och information om medlemskap.

Vi i styrelsen ser fram emot att samla och sprida kunskap om och jobba för att utveckla agroforestry i Sverige tillsammans med er!

Vid frågor, idéer och önskningar kan vi kontaktas via info@agroforestry.se

Styrelse

 • Elsa Lagerquist, Uppsala
  Kassör
  0767-861233
 • Christina Schaffer
  0701-739597
 • Elina Magnusson
  Infoansvarig
  0766-419065
 • Karin Höök, Uppsala
  0702-802825

Dokument

Bli medlem

Swisha medlemsavgiften på 100 kr per år till nummer 123 527 60 43. Skriv din adress och e-post som meddelande.

Du kan också sätta in pengarna på vårt bankgiro 412-9540. Skriv ditt namn, telefonnummer och e-postadress i meddelandet.

Får dina personuppgifter inte plats när du betalar så använd det här formuläret.

Vill du stödja föreningens arbete får du gärna betala en högre medlemsavgift.

Organisationer och företag kan också bli medlemmar och betalar då minst 500 kr per år i medlemsavgift.

European Agroforestry Federation (EURAF)

Som medlem i Agroforestry Sverige kan du också bli medlem i den europeiska agroforestryföreningen EURAF.

EURAF jobbar med lobbying på EU-nivå och nätverkande dels genom forskning men också genom konferenser, workshops och studiebesök.

Medlemskapet i EURAF kostar 10 EURO, om du vill bli medlem i EURAF så lägg till det aktuella värdet i SEK för detta medlemskap i din inbetalning så får du även medlemskap i EURAF och stöttar deras arbete.

Mer information om EURAF finns på deras hemsida.

Vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om agroforestry i Sverige och världen direkt till din e-post

* obligatoriskt

Arkiv